Stiri si alte noutati

Bareme Concurs MEILLEBEST 19.05.2024 -Limba engleză Bareme Concurs MEILLEBEST 19.05.2024- Limba franceză Subiecte Concurs MEILLEBEST clasele 3-8 -Limba engleză Subiecte Concurs MEILLEBEST Clasele 5-8 -Limba Franceză   Repartizare Concurs MEILLEBEST elevi clasele 5-8 Repartizare Concurs MEILLEBEST elevi clasele 3-4
Cambridge Centru de pregătire și examinare Cambridge Începând cu anul școlar 2022-2023 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN” a devenit centru partener de organizare a examenelor cu recunoaștere internațională CAMBRIDGE, prin colaborarea cu EUROPEAN EXAMINATION CENTRE (EECENTRE). EUROPEAN EXAMINATIONS CENTRE (EECentre) funcționează în România ca AUTHORISED PLATINUM EXAM CENTRE – titulatură oferită de CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (UK) […]

Stimați elevi, părinți și colegi,

Începem anul școlar 2020-2021 într-un context neobișnuit și generator de emoții suplimentare!

Fiecare dintre noi, elev, părinte, profesor, este preocupat de noua realitate la care trebuie să ne adaptăm, dar, cu toții înțelegem că rezolvarea problemelor depinde de maturitatea, prudența și responsabilitatea noastră.

Echipa managerială a Școlii Gimnaziale Anton Pann s-a preocupat și se preocupă în permanență de pregătirea și de asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității curente.

Cu ajutorul Primăriei municipiului Rm. Vâlcea, Consiliului local și al ISJ Vâlcea am asigurat materiale de curățenie, igienă și dezinfecție, echipamente electronice și conexiune la internet pentru toate sălile , separatoare în sălile în care nu s-a putut respecta distanțarea fizică, am implementat un set de măsuri care să permită desfășurarea în condiții optime a activității în toate cele trei scenarii avute în vedere. Ne propunem ca toți elevii să poată participa la ore în scenariul verde, iar in restul situațiilor este funcțională platforma on-line Office365 unde avem deja create clasele virtuale.

Vă asigurăm că principala preocupare a echipei manageriale o reprezintă siguranța medicală a elevilor și personalului unității, dar și confortul emoțional al tuturor.

Ne dorim cu toții ca anul școlar 2020-2021 să ne aducă sănătate și, cel puțin, aceleași satisfacții profesionale ca și anii precedenți!

Director

Pentru o bună înțelegere a măsurilor ce vor fi luate vă invit să consultați Ordinul de ministrughidul pentru ciclul primar și ghidul pentru gimnaziu.

Calendarul

Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" 

Perioada/Data limită
Actiunea
25 februarie - 2 martie 2021

Informarea de către unităţile de învăţământ a potenţialilor beneficiari şi a părinţilor acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", prin afişarea acestora la loc vizibil şi postarea pe site-ul unităţii de învăţământ.

25 februarie - 3 martie 2021

Depunerea de către părinţi a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program

4 martie 2021

Transmiterea de către unităţile de învăţământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" către inspectoratele şcolare a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili şi a opţiunii cu privire la organizarea activităţilor remediale la nivelul unităţii de învăţământ.

5 martie 2021

Stabilirea de către inspectoratele şcolare a unităţilor de învăţământ care vor organiza activităţi remediale în cadrul Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activităţi.

Lunar, începând cu data de 8 martie 2021

Derularea activităţilor Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" în unităţile de învăţământ.

Lunar, în primele 5 zile calendaristice, pentru activitățile desfăşurate în luna anterioară

Transmiterea de către unităţile de învăţământ către inspectoratele şcolare a documentelor tehnice aferente derulării activităţilor remediale din luna precedentă, însoţite de solicitarea de tranşă a sprijinului financiar.

Lunar, în primele 10 zile calendaristice, pentru activitățile desfăşurate în luna anterioară

Verificarea, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, a documentelor tehnice transmise de către unităţile de învăţământ, acordarea avizului tehnic pentru activităţile remediale derulate de unităţile de învăţământ şi avizarea solicitării de tranşă a sprijinului financiar Transmiterea la Ministerul Educaţiei a solicitărilor de tranşă a sprijinului financiar.

Lunar, în primele 15 zile calendaristice, pentru activitățile desfăşurate în luna anterioară

Verificarea, aprobarea solicitărilor de tranşă a sprijinului financiar şi virarea de către Ministerul Educaţiei a sumelor solicitate de către inspectoratele şcolare, în conturile acestora.

Lunar, în primele 20 de zile calendaristice, pentru activitățile desfăşurate în luna anterioară

Virarea de către inspectoratele şcolare a sumelor aprobate în urma solicitărilor de tranşă transmise de către unităţile de învăţământ participante la program.

Lunar, în termen de 3 zile de la încasarea sumelor

Efectuarea plăţii personalului didactic implicat în activităţile de educaţie remedială de către unităţile de învăţământ.

Permanent

Monitorizarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului şcolar a îndeplinirii condiţiilor de acordare a sprijinului şi a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost şi a modului de implementare a programului la nivelul unităţilor de învăţământ.

La finalul programului

Elaborarea de către unităţile de învăţământ a raportului final cu privire la derularea Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" şi transmiterea acestuia inspectoratului şcolar.

La finalul programului

Elaborarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului şcolar a raportului final cu privire la derularea Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" şi transmiterea acestuia la Ministerul Educaţiei.

ÎN PERIOADA 01.09.2019-31.08.2021

Școala Gimnazială ”Anton Pann” va implementa

Proiectele de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, schimb interşcolar, KA229 ERASMUS+

Sari la conținut