Misiunea Școlii

M I S I U N E A   Şcolii Gimnaziale Anton Pann

 • Şcoala este locul în care grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii şi ameninţări şi unde fiecare persoană, indiferent de etnie, este întrebată, ajutată şi inspirată să trăiască cu astfel de idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea.
 • Şcoala, ca şi comunitate, caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi autonom.
 • Şcoala este un loc în care elevii trebuie să se simtă acasă. De aceea ne propunem să oferim şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor, indiferent de nivelul de dezvoltare psihoindividuală, de etnie şi de religie.
 • Tratăm elevii în funcţie de cum ar putea deveni mai degrabă decât de cum sunt ei în realitate. Considerăm că fiecare din elevii noştri poate fi un geniu, dacă putem identifica talentul şi găsi cheia pentru a-l elibera.
 • Şcoala noastră asigură un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării personalităţii ca întreg. Vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi.
 • Școala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor.
 • Școala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi  independent.
 • Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul si menirea socială.
 • Respectam fiecare elev, oricat de modeste ar fi rezultatele scolare, identificand atuul si aptitudinele fiecaruia pentru a le putea valorifica.
 • Educam elevii pentru a deveni buni cetateni si, in viitorul apropiat, cetateni de ,,tip european”, pentru a avea un comportament ecologic.
 • Ne dorim ca fiecare elev al Școlii Gimnaziale ”Anton Pann”  să-şi formeze şi să-şi îmbunătăţească în permanenţă “competenţele cheie”  necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare şi pentru viaţa de zi cu zi.
 • Ne dorim, de asemenea, ca fiecare elev să dobândească un stil de învăţare autocondusă şi motivată intrinsec, deprinderi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a computerului şi a TIC.
 • Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind interes pentru nevoile comunităţii locale şi regionale.
 • Dorim promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor şi asigurăm părinţii că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.

Viziunea școlii :

Ne propunem să devenim o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local în care, în parteneriat şi în colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni „cel mai bun”.

În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii.

Sari la conținut