Misiunea Școlii

VIZIUNEA

 

Școala noastră își dorește să ofere șanse egale tuturor copiilor, să susțină principiile școlii incluzive, să fie deshisă tuturor și să promoveze calitatea în educație pentru fiecare copil.

 

 MISIUNEA ȘCOLII

 

Școala Gimnazială Anton Pann își propune:

  • Să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;
  • Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv;
  • Să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;
  • Să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;
  • Să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice;
  • Să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii;
  • Să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.

 

 

 

Sari la conținut