Burse elevi și tichete sociale An şcolar 2023-2024

TICHETE SOCIALE 2023-2024

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE RECHIZITE ȘCOLARE AN ȘCOLAR 2023-2024

Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite

 

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membriii acesteia le realizeză, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, îndemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, arende, chirii, acordate în condițiile legii ( cf. Art.3 și 4 din Anxa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012, Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordoanței guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare),

* Venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie este de maxim 1500 lei.

 

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip;
 • Copie certificate de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere;
 • Copie carte de identitate părinți/ tutore legal;
 • Adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2023 pentru toți elevii membri ai familiei;
 • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023, pentru ambii părinți;
 • Declarație notarială pentru cei care nu realizeză venituri;
 • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
 • Adeverința de venit de la Administrația Financiară a localitatii de domiciliu ;
 • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul);

DOCUMENTELE SOLICITATE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL ȘCOLII PÂNĂ LA DATA DE

27 OCTOMBRIE 2023, ÎNTRE ORELE 11-14.

CERERE TICHETE SOCIALE: Model cerere tichete sociale

INSTRUCȚIUNI: instructiuni

1. Ordin burse - OME 6238 BURSE

2. CERERE  PENTRU  ACORDAREA  BURSEI  SOCIALE (venituri mici)- CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE venituri mici

3. CERERE  PENTRU  ACORDAREA  BURSEI  DE MERIT- CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE MERIT_2023

4.CERERE  PENTRU  ACORDAREA  BURSEI  SOCIALE (FARA A SE LUA ÎN CONSIDERARE VENITUL MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE) - CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE_2023

 

ACTE NECESARE BURSE AN ȘCOLAR 2023 – 2024

 

 1. BURSĂ DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II

- Cerere tip depusa de parinte;

- Copie certificat de naștere elev

- Diplome locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor de  Ministerul Educației

- Carte de identitate  părinte (cel care ataseaza ct IBAN);

- Cont IBAN  parinte

 1. BURSA DE MERIT-clasele VI-VIII,media generala 9,50 sau 30% din efectivul clasei

-tabel nominal cu elevii alcătuit de diriginte

- Carte de identitate  părinte (cel care ataseaza ct IBAN)-

- Cont IBAN  parinte

 1. BURSA SOCIALA
 2. a) BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL VENITURI MICI- venit mediu lunar net 819 lei /membru de familie

-  Cerere tip depusa de parinte;

-  Copie certificat naștere elev;

-  Copie CI  părinți;

-  Copie certificate naștere frați/surori

- Copie sentință de divorț (dacă este cazul);

-  Declarație pe proprie răspundere privind veniturile nete cu character permanent opținute pe ultimile 12 luni  anterioare (septembrie 2022- august 2023)  realizate de membrii familiei supuse impozitului pe venit .

-Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

- Copie CI a părintelui;

- Cont IBAN părinte

 1. b) BURSĂ PENTRU COPII PROVENIȚI DIN FAMILII MONOPARENTALE / PLASAMENT

- Cerere tip depusa de parinte;

-Copie certificat naștere elev

- Copie certificat deces părinte;

- Hotarare judecatoreasca de incredintare in  plasament;

- Hotarâre judecătorească de stabilire a domiciliului la unul din părinți ;

- Certificat tată declarat necunoscut;

- Copie CI a părintelui;

- Cont IBAN părinte

 

 1. c) BURSĂ PENTRU COPII CU UNUL SAU AMBII PARINȚI DECEDAȚI

- Cerere tip depusa de parinte;

-Copie certificat naștere elev

- Copie certificat deces părinte;

- Copie CI a părintelui;

- Cont IBAN părinte

 

 1.     d) BURSĂ DE BOALĂ

-Cerere tip depusa de parinte;

- Copie certificat naștere elev

- Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de la cabinetul şcolar, sau copie  certificatului de încadrare în grad de handicap;

- Copie CI parinte (cel care ataseaza ct IBAN);

-Cont IBAN  părinte

 

 1.     e) BURSĂ PENTRU ELEVII PROVENIȚI DIN FAMILII CARE BENEFICIAZĂ DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

-  Cerere tip depusa de parinte

- listă elevi proveniți din familii beneficiare de ajutorul de incluziune (AJPIS)

 

 

ATENȚIE!!

Elevii scolii care au mai primit burse scolare in anul scolar 2022-2023 (sociale,merit ) nu mai depun contul bancar al titularului de cont .

Bursele sunt revizuite lunar în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursă de  merit.

Dosarele se pot depune online sau fizic  pe clase la invățători/diriginți. Nu se vor primi dosare incomplete de la parinti de catre invatatori /diriginți .

Nu  va mai fi permisa nici o solicitare de  modificare a contului  bancar anexat de parinte.

Termenul limită de predare a dosarelor la invatatori / diriginti – 29.09.2023

 

 

 

 

ACTE NECESARE BURSE AN ȘCOLAR 2022 – 2023

 1. BURSĂ DE PERFORMANȚĂ

- Cerere tip depusă de părinte;

- Copie certificat de naștere elev

- Diplome locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor sau concursuri școlare organizate de Ministerul Educației

- Carte de identitate  părinte (cel care atașează cont IBAN);

- Cont IBAN părinte

 

 

 1. BURSĂ DE MERIT-clasele VI-VIII,media generala 9,50

- Cerere tip depusă de parinte;

- Copie certificat de naștere elev

- Carte de identitate  părinte (cel care atașează cont IBAN);

- Cont IBAN părinte

 

 

 

 1. BURSĂ DE STUDIU - media generală 7,50 la clasele VI-VIII, pentru clasa a V-a calificativ FB

 Venit mediu lunar net 1524/ membru de familie

- Cerere tip depusă de părinte;

- Copie certificat naștere elev;

- Copie certifiat naștere frați/surori

- Copie Ci/BI părinți

- Copie hotărâre de divorț, de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită(dacă este cazul);

- Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie/șomaj/ajutor social pe ultimele 3 luni (iunie,  iulie, august 2022) de la ambii părinți;

- Talon/ extrase de cont / adeverință de la AJPIS pe ultimele 3 luni pentru alocații / alocații suplimentare

- Declarație notarială în care se specifică, în scris, că ,,pe lunile iunie, iulie, august 2022 nu au realizat venituri” pentru părintele/părinții care nu realizează nici un  venit;

- Documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate    (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale,–conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)  pentru lunile iunie, iulie , august 2022;

- Adeverință rol agricol de la Primărie;

- Cont IBAN părinte;

 

 

 

 1. BURSĂ SOCIALĂ
 2. a) BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL VENITURI MICI- venit mediu lunar net 762 lei /membru de familie

-  Cerere tip depusă de părinte;

-  Copie certificat naștere elev;

-  Copie CI  părinți;

-  Copie certificate naștere frați/surori

- Copie sentință de divorț (dacă este cazul);

- Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie/șomaj/ajutor social pe ultimele 12 luniü (septembrie 2021- august 2022)  de la ambii părinți;

- Talon /extras de cont sau adeverință de la AJPIS pe ultimele 12 luni (septembrie 2021- august 2022) pentru alocații/alocații suplimentare.

-Declarație notarială în care se specifică în scris ,,că nu a/au realizat venituri pe ultimele 12 luni, în perioada septembrie 2021- august 2022” , pentru părintele/părinții care nu a/au realizat nici un venit

- Adeverință de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, societăti comerciale conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) pentru perioada septembrie 2021- august 2022 .

Pentru anul 2021 se va cere adeverintă cu venitul realizat iar pentru anul 2022 cu venitul estimat.

- Adeverință  de rol agricol de la Primărie

 1. b) BURSĂ PENTRU COPII CRESCUȚI DE UN SINGUR PĂRINTE/ABANDONAȚI

- Cerere tip depusă de părinte;

- Copie certificat naștere elev;

- Copie certificat deces părinte;

- Hotărâre judecătorească de încredințare în  plasament;

- Hotărâre judecătorească de exercitare a autorității părintești de către un singur părinte;

- Certificat tată declarat necunoscut;

- Copie CI a părintelui;

- Cont IBAN părinte;

 

 

 1.     c) BURSĂ DE BOALĂ

- Cerere tip depusă de părinte;

- Copie certificat naștere elev;

- Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie / medicul de la cabinetul şcolar,      sau copie a  certificatului de încadrare în grad de handicap;

- Copie CI părinte (cel care ataseaza contul IBAN);

- Cont IBAN  părinte;

 

 

 

ATENȚIE!!

Bursele sunt revizuite lunar în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de  merit sau cu bursa de studiu.

Dosarele se vor strânge pe clase și vor fi depuse  învățători/diriginți. Nu se vor primi dosare incomplete de la părinti de către învățători /diriginți.

Nu  va mai fi permisă nici o solicitare de  modificare a contului  bancar anexat de părinte.

Termenul limită de predare a dosarelor la învățători / diriginți –30.09.2022

 1. Descărcare cereri burse 2022-2023 Cerere burse -2022-2023

2. Ordin burse OME-5379_07.09.2022_burse

3. Acte necesare ACTE NECESARE BURSE ÎN ȘCOLAR 2022-2023

                                                                                   ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARELOR DE BURSĂ 2022

Dosarele complete vor fi aduse de catre diriginti până la data de 31.01.2022

Nu se mai primesc dosare dupa data de 31.01.2022

PENTRU CLASELE VI –VIII

Pentru Bursa de merit, dirigintele va aduce la secretariat tabel cu elevii care au avut media generală peste 9,50 în anul școlar trecut 2020-2021 și absențe nemotivate pentru semestrul I .

PENTRU CLASA a V-a

Bursa de merit ( pentru elevii cu media generala de cel putin 9,50 pe semestru I și CEL MULT 10 ABSENTE NEMOTIVATE

- Se completează o cerere tip, cu mentiunea mediei generale si a mediei la purtare din semestrul I, avizata de profesorul-diriginte;

- copie certificat de nastere copil

- copie CI parinti titular extras de cont

- Extras de cont

BURSA DE STUDIU

SE ACORDA ELEVIILOR CU MEDIA GENERALA DE CEL PUTIN 7,50 PE SEM I , AU ACUMULAT CEL MULT 10 ABSENTE NEMOTIVATE, IAR VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE SA NU DEPASESCA 1386 LEI.

- Se completează o cerere tip, cu mentiunea mediei generale si a mediei la purtare din semestrul I, avizata de profesorul-diriginte;

- adeverință cu venitul net al parinților pe ultimile 3 luni (octombrie-decembrie)

- extras de cont / cupoane alocații copii

- copie certificat de nastere copil

- copie CI parinti titular extras de cont

- Extras de cont

 

BURSE 2020-2021

BURSĂ DE MERIT

ACTE NECESARE – vor fi depuse într-un dosar cu șină care să conţină:

1. pagina de gardă cu numele, prenumele elevului și clasa de proveniență, data depunerii dosarului;

2. opis cu specificarea documentelor în ordinea solicitată;

3. cererea tip (modelul se solicita dirigintelui/comisiei); media generala – 8,50  purtarea 10,00 sunt confirmate de către profesorul diriginte în scris în zona de subsol a cererii;

4. copie după carnetul de note care să ateste media la purtare

5. copii xerox după diplomele obținute la etapele județene  ale olimpiadelor și concursurilor școlare și/sau diplomele obținute la etapele județene  ale competițiilor/ concursurilor cultural-artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de MECŞ, precizându-se domeniul şi numărul concursului din CAEN;

6. copie a cărții de identitate/ certificat de naștere

7. copia tabelului pe baza căruia s-a făcut deplasarea/la olimpiadă/concurs pentru elevii care au obţinut premii cu echipa.

8.- copie a actului de identitate al părintelui/elevi minori ;

BURSĂ DE STUDIU

ACTE NECESARE – vor fi depuse intr-un dosar cu șină care să conţină:

1. pagina de gardă cu numele, prenumele elevului și clasa de proveniență, data depunerii dosarului;

2. opis cu specificarea documentelor în ordinea solicitată;

3.cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei); media generală, cea la purtare  confirmate de către profesorul diriginte în scris în zona de subsol a cererii;

4.Copia xerox a certificatului de naştere/copia actului de identitate al elevului;

5.copii xerox ale certificatelor de naştere sau actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

6.acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni (2230 LEI ) anterioare depunerii dosarului:

- adeverinţe salariu sau orice alt venit care să cuprindă obligatoriu venitul net inclusiv bonurile de masă;

- pensia alimentară;

- pensie de stat;

- ajutor de somaj;

- indemnizatii cu caracter permanent;

- acolo unde membrii familiei nu realizează venit, anexează declaraţie pe proprie răspundere de la Notariat;

- pentru fraţi, se vor ataşa adeverinţe de elev/student din care să rezulte că beneficiază sau nu de bursă si cuantumul pe lunile menţionate mai sus;

- acte privind alocaţia de stat pentru copiii inclusiv alocaţia suplimentară;

- alocații pentru copiii dați în plasament;

BURSĂ SOCIALĂ

ACTE NECESARE – vor fi depuse într-un dosar cu șină care să să conţină:

Acte necesare pentru BURSA SOCIALA lit.a):

ORFANI:

- cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei)

- copia certificatului de naştere/actului de identitate al elevului;

- copie a actului de identitate al părintelui supravieţuitor;

- copie a certificatului de deces;

- copie a certificatului de căsătorie;

BOLNAVI:

- cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei)

- copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului;

- certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

- copie a actului de identitate al părintelui/elevi minori ;

Acte necesare pentru BURSĂ SOCIALĂ lit. c):

- cerere tip (modelul se solicită dirigintelui/comisiei)

- copia certificatului de naştere/actului de identitate al elevului;

- copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlaţi membri ai familiei;

- adeverinţe salariu sau orice alt venit care să cuprindă obligatoriu venitul net pe ultimele 12 luni (/673 LEI) anterioare depunerii dosarului, inclusiv bonurile de masă;

- pensia alimentară;

- pensie de stat;

-ajutor de somaj;

- indemnizații cu caracter permanent;

- acolo unde membrii familiei nu realizează venit, anexează declaraţie pe proprie răspundere de la Notariat;

- pentru fraţi, se vor ataşa adeverinţe de elev/student din care să rezulte că beneficiază sau de bursă si cuantumul pe lunile menţionate mai sus;

- acte privind alocaţia de stat pentru copiii inclusiv alocaţia suplimentară;

- alocatii pentru copiii dați în plasament;

- act doveditor în original ca nu dețin terenuri agricole > 20000 mp în zone colinare și de șes și de 40000 mp în zone montane de la Primăria unde își au domiciliul;

NOTA :

Elevul nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare.

Burse elevi an şcolar 2019-2020

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR CONFORM OM.NR.5576/2011 și modificărilor apărute ulterioare 

BURSA DE PERFORMANTA

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare conform ART.6 :

 1. au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de M.E.C.S. în anul şcolar 2018-2019;
 2. s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.C. S. pentru competițiile internaționale în anul şcolar 2018 – 2019;
 3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.S. în anul şcolar 2018 – 2019.

 BURSA DE MERIT

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare conform ART.8 :

 1. au rezultate deosebite la învățătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 (pentru elevii claselor aVI-a, aVII-a, aVIII-a,);
 2. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.C.S. în anul şcolar 2018-2019;
 3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.S în anul şcolar 2018-2019.

Notă:Pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.

Bursele de merit sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară.

BURSA DE STUDIU

Se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii conform ART.9 :

 1. a) au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a,a VIII-a.
 2. b) au un venit lunar mediu net pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2019) cel mult egal cu salariul minim pe economie.

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL

Se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii conform ART.13

a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;”

b) Elevi din mediul rural , care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu (pentru liceu )

c) Elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2018 – august 2019), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie
 2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane.

Notă: Bursele de ajutor social lit c) vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

 

Notă

Venitul lunar net pe membru de familie este:
– 1263 lei /membru de familie
(pentru angajaţi cu studii medii)

   – 1413 lei /membru de familie(pentru angajaţi cu studii superioare)
   – 2362 lei /membru de familie(pentru angajaţi care lucrează în construcţii)

Dosarele de burse se vor strânge de diriginți în perioada 24.10.2019 – 28.10.2019

LISTA OLIMPIADELOR/CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘI LISTA COMPETIȚIILOR/CONCURSURILOR  CULTURAL-ARTISTICE, CU CARACTER SPORTIV SAU CU CARACTER TEHNICO-ȘTIINȚIFIC  PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSE DE MERIT

Se iau în considerare doar pozițiile la care apare M.E.N. în calitate de organizator

Dosarele de burse se vor strânge de diriginți/învățători în perioada 24.10.2019 – 28.10.2019

Sari la conținut