Părinți

 

 

Referitor la obligațiile ce revin părinților, va atașez mai jos principalele documente: extras codul civil, extras legea educației, legea privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, extras ROFUIP, extras ROF-Școala Anton Pann, contractul educațional pe care l-au semnat părinții.

Obligația părinților de a-și însoți copiii la școală este prevăzută în ROFUIP, respectiv ROF-școala și în contractul educațional. Ea sună așa: Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în Şcoala Anton Pann, iar la terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.

Sari la conținut