PROIECTE

GENERATORII DE BINE, ediția 2023

 

DenumireaProiect Generatorii de Bine organizaţiei / instituției publice ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN”/CNI MATEI BASARAB
Denumire proiect COACHING DIGITAL ȘI MINDSET POZITIV
Coordonatori Prof. Constantinescu Andreea/Petcu Ana

 

Acest proiect a luat naștere din dorința de a crește  motivația pentru învățare și crearea unui mindset pozitiv prin dezvoltarea abilităților emoționale grație digitalizării unor spații de lucru care vor fi folosite de cât mai mulți elevi în timpul orelor de comunicare și orientare: două spații identificate de cele două instituții de învățământ partenere care au fost dotate cu câte un sistem digital adaptat nevoilor fiecărei școli.

Cele două școli au amenajat două spații didactice moderne, digitalizate care să motiveze și care să ofere un standard de lucru la nivel european. O școală modernă este un spațiu care oferă ceea ce așteaptă noua generație de la ea, posibilitatea de a se raporta în mod inteligent la mijloacele digitale de învățare etc. La nivelul percepției mentale, impactul este unul motivațional, acela de a permite beneficiarilor să-și reconstruiască pofta de a învăța, diluată de condițiile actuale din România. Școala este un spațiu care transmite beneficiarilor și abilități pentri viață, soft-skill-uri, competențe de care elevii se pot folosi atât în viața profesională cât și în cea personală. Proiectul nostru și-a propus o reabilitare a spațiului de învățare astfel încât acesta să devină unul motivațional și inspirațional. Pe termen lung, digitalizarea și modernizarea celor două săli va oferi plus valoare celor două instituții de învățământ aflate într-un parteneriat activ și eficient. Prin acest proiect, au fost făcuți  pași importanți către standardele educaționale pe care le putem observa la partenerii noștri europeni, iar prin aceasta vom contribui la creșterea dimensiunii europene a celor două școli implicate.

 

3D - 4FUN proiect

 

Anton Pann - Școala în aer liber

POVESTEA ROBO-PANN

Activităţile de informare şi educare a tinerilor din învăţământul preuniversitar au în vedere marea capacitate de implicare a tinerilor şi posibilitatea determinării unor comportamente favorabile a acestora pe termen lung. Tinerii sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor şi, în unele cazuri, ei îşi pot influenţa părinţii şi alţi membri ai comunităţii.

Proiectul „PATRULA ECO“ propune o abordare a educaţiei ecologice a tinerilor prin activităţi de informare privind poluarea şi formele acesteia, precum şi implicarea acestora în responsabilizarea persoanelor din jurul lor în adoptarea unui comportament ecologic.

Scopul proiectului este de a conştientiza problemele actuale ale mediului generate de activitatea umană şi necesitatea de a forma la tinerii din ŞCOALA ANTON PANN o motivaţie solidă pentru protecţia naturii, convingeri şi comportamente ecologice adecvate, dezvoltarea responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii mediului, astfel încât, elevii, adulţii de mâine, să devină factori activi în acţiunea de ocrotire a naturii, pentru că... sănătatea noastră începe cu sănătatea mediului!

Obiective:

 • Identificarea surselor de poluare din zonă prin realizarea de fotografii şi popularizarea acestora;
 • Formarea abilităţilor şi comportamentelor necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin activităţi de ecologizare;
 • Înţelegerea relaţiei dintre om şi mediu a interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii prin formarea unei atitudini de respect faţă de mediu;
 • Implicarea în acţiuni de protecţie a mediului prin realizarea de panouri publicitare şi bannere în locuri cu trafic intens;
 • Adoptarea unei atitudini responsabile faţă de protejarea mediului prin desemnarea unor echipaje privind depistarea şi atenţionarea cetăţenilor privind colectarea selectivă a deşeurilor;
 • Facilitarea accesului la informaţii privitoare la măsuri de protecţia mediului prin realizarea şi distribuirea de pliante în cartier, dar şi prin website-ul şcolii.

Impactul în comunitate (rezultate pe termen scurt şi rezultate pe termen lung):

 • Îmbunătăţirea gradului de informare a elevilor  din Şcoala Anton Pann prin însuşirea aspectelor teoretice privind ecologia, dar şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a echipamentelor IT (calculator, videoproiector, smartboard, imprimanta, etc.);
 • formarea abilităţilor de lucru in echipă
 • Creşterea nivelului de cunoştiinţe teoretice şi practice ale elevilor în ceea ce priveşte mediul înconjurător şi protejarea acestuia;
 • Promovarea protejării calităţii mediului ca o premisă a unei vieţi sănătoase;
 • 50 fotografii cu sursele de poluare existente pe raza cartierului;
 • O prezentare electronică cu imagini foto şi video reprezentând aspectele negative surprinse;
 • Minim 120 de persone instruite privind consecinţele negative asupra mediului ale obiceiului de a arunca deşeurile la întâmplare;
 • 1000 elevi şi părinţi cu spirit cultivat de autogospodărire şi protecţie a mediului/colectare selectivă a deşeurilor;
 • Un colţ de informare ecologică;
 • Minim 60 de elevi cu sensibilitate dezvoltată faţă de mediul înconjurător în următoarele 3 luni.

Activităţi:

Având în vedere acutizarea problemelor legate de mediu la nivel mondial, se impune păstrarea echilibrului ecologic prin luarea unor măsuri şi iniţierea unor activităţi eco-protective pentru găsirea armoniei între om şi natură şi dezvoltarea valorilor naturale pe o perioadă cât mai lungă.

In cadrul proiectului nostru s-au desfasurat multiple activitati, dupa cum urmeaza:

 • Informare, publicitate, vizibilitate proiect

Prezentarea proiectului s-a făcut în cadrul Consiliului profesoral (12 mai 2019) şi a constat în organizarea unei selecţii a cadrelor didactice care doresc să se înscrie în cadrul patrulelor ECO. Întrunirea a  avut loc în sala de festivităţi a şcolii,  a constituit atât o modalitate de a aduce la cunostinţa tuturor celor interesaţi, scopul şi obiectivele proiectului, dar şi prilej de discuţii şi shimburi de idei despre modul de implementare al proiectului, necesitatea implicării active, precum şi importanţa suportului mass-media. Fiecare participant a primit câte o mapă de prezentare, ce conţine materiale informative cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile proiectului. S-a stabilit echipa de proiect.

 • Marcarea lansării oficiale a proiectului s-a făcut prin organizarea unei selecţii a elevilor care doresc să se înscrie în cadrul patrulelor ECO. Întrunirea a  avut loc în sala de festivităţi a şcolii (15 mai 2019),  a constituit atât o modalitate de a aduce la cunostinţa tuturor celor interesaţi, scopul şi obiectivele proiectului, dar şi prilej de discuţii şi shimburi de idei despre modul de implementare al proiectului, necesitatea implicării active.     Fiecare participant a primit câte o mapă de prezentare, care va conţine materiale informative cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile proiectului. S-au organizat eco-patrule ce pot fi formate din 10-20 elevi din de ciclul primar, respectiv 5-10 elevi de ciclul gimnazial.
 • Eco-raid

Activitatea a constat în depistarea surselor de poluare. Elevii  organizaţi în echipe,  s-au deplasat pe raza cartierului Ostroveni pentru a depista, a filma şi a fotografia sursele de poluare. Cu imaginile surprinse s-a realizat o prezentare electronică, valorificată la următoarea activitate.

 • Eco-raid-  colectare selectiva. Activitatea s-a desfasurat la scoala, unde elevii au stabilit ca in ziua de 4 iunie sa incerce sa colecteze cat mai multe materiale reciclabile. Actiunea a atins rezultatul scontat (toti elevii din 2 clase au participat la acesta actiune)  a fost urmata de o dezbatere despre importanta colectarii selective pentru mentinerea unui mediu curat
 • Finalizarea procedurilor de achiziţie a resurselor materiale necesare (conform nesesarului prezentat în proiect) 10 iulie 2019
 • Ecosistemul în pericol!

Prezentarea proiectului s-a făcut în cadrul Concursului Interjudetean “ SOS Mediul Natural”(1 iunie 2019). Sunt furnizate date despre proiectul ECOPATRULE şi importanţa adoptării uni comportament ecologic. Fiecare participant a primit câte o mapă de prezentare, care conţine materiale informative cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile proiectului. A  urmat o  prezentare PPT despre importanta reciclarii modul corect de colectare selectiva a deseurilor.

Ecosistemul în pericol! Seminarii

 • Dascalii sunt invitati sa participle la acesta activitate ce consta in prezentarea unor informatii cu caracter ecologic, privind principiile de baza ale ecologiei ( redu, refoloseste, recicleaza), precum si modul de colectare selectiva a gunoiului menajer. La acest apel au raspuns 14 dascali cu clasele lor
 • VAD, ACTIONEZ, CREEZ 6 iunie 2019 Această activitate a fost centrată pe creaţie, urmărind să sensibilizeze tinerii în direcţia protejării mediului, să le stimuleze imaginaţia, spiritul de voluntariat. Copiii şi-au prezentat creaţiile literare, desenele, având ca temă natura, frumuseţile sale, necesitatea protejării mediului şi conservării lor. S-au  împărţit materiale de sensibilizare şi informare pe tema protecţiei mediului, poezii şi flori din materiale reciclate. Activitatea s-a derulat in salile de clasa si s-a  incheiat în cadrul Bibliotecii scolii, ce a pus la dispoziţie sala şi aparatura necesară bunei desfăşurări a activităţii.
 • VAD, ACTIONEZ, CREEZ 7 iunie 2019 Această activitate a fost centrată pe creaţie plastica, urmărind să sensibilizeze tinerii în direcţia protejării mediului, să le stimuleze imaginaţia, activitatea incepe cu o prezentare a principiilor ecologice de baza REDU, REFOLOSESTE, RECICLEAZA. Dupa o dezbatere privind valoarea ascunsa a produselor se initiaza  activitati pe echipe ce vizeaza identificarea unor noi intrebuintari pentru obiecte pe care le consideram gunoi (pungi de plastic, pet, dop de plastic, dop de pluta, etc). Urmeaza activitatea propriu zisa in care fiecare copil realizeaza un obiect din materialele reciclate aduse de acasa. Se discuta despre necesitatea protejării mediului.  Activitatea se incheie cu expozitii organizate in fiecare clasa si un tur al galeriilor de arta reciclata.
 • MEDIU PROTEJAT, VIITOR ASIGURAT 16-24 iulie 2019

Copiii invata bazele editarii textelor, in word si PPT, se familiarizeaza cu tabla inteligenta. realizarea  de afişe şi pliante cu conţinut educativ în urma sesiunilor  de informare susţinute de cadrele didactice implicate în proiect.

 • MEDIU PROTEJAT, VIITOR ASIGURAT 25-31 iulie 2019

Copiii se organizeaza in mai multe patrule pentru distribuirea celor 600 de flyere in cutiile postale privind modul de colectare selectiva a deseurilor

 • MEDIU PROTEJAT, VIITOR ASIGURAT 1-7 august  2019

Pe avizierele blocurilor din proximitatea scolii sunt lipite afise cu modul de colectare selectiva a deseurilor. Copiii prezinta informatii  despre comportamentul ecologic dezirabil tuturor locatarilor interesati

La ora bilanţului

Activitatea constă în diseminarea şi popularizarea activităţilor desfăşurate pe parcursul derulării proiectului. Pe baza materialelor realizate la activităţile desfăşurate, sub îndrumarea cadrelor didactice, elevii vor realiza un album cu imagini şi impresii. Un alt grup de elevi va realiza o prezentare electronică cu imagini foto şi video. Se vor trage concluzii cu privire la impactul proiectului asupra elevilor şi comunităţii.

Informaţii Suplimentare:

Proiectul a avut ca scop implicarea a cât mai mulţi elevi voluntari din cadrul Şcolii Gimnaziale Anton Pann, Râmnicu Vâlcea.

Activitaţile desfăşurate în cadrul acestui proiect s-a desfăşurat în cadrul organizat, în incinta şcolii sau in afara ei, bilunar,  chiar și în vacanța, sau ori de câte ori elevii Eco-patrulelor au dorit să realizeze sarcinile primite.

S-a urmărit creşterea gradului de responsabilizare a copiilor, dezvoltarea competenţelor IT , dezvoltarea competenţelor de comunicare şi implicare socială.

Toate dotările realizate în cadrul proiectului vor rămâne în patrimoniul Şcolii Gimnaziale Anton Pann si vor putea fi folosite si in alte activitati.

Sari la conținut